3'rd International Symposium on Industrial Design & Engineering
- Antalya Türkiye

ÖZET METİNLER

Bildiri özetleri, 15 Aralık 2018 tarihine kadar "3. Uluslararası Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Sempozyumu Özet Metin Bildiri Kitabı (ISBN No: 978-605-68886-5-6)"nda (e-kitap) olarak yayınlanacaktır.

Yayın sonrası yazarlara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

GÖSTERDİĞİNİZ İLGİYE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

3. Uluslararası Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Sempozyumuna gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz.